Je merkt echt in de werkcultuur en sfeer terug dat we in de zorghoek zitten

Het verhaal van Josan

Josan werkt inmiddels een aantal jaar met veel plezier bij het CIZ. Ze vertelt wat haar werk inhoudt, hoe ze samenwerkt met haar collega's en wat ze zo leuk vindt aan haar werk.

Ha Josan, fijn dat je wat over je werk wilt vertellen. Hoe lang werk je bij het CIZ en hoe ben je hier terechtgekomen?

‘Ik werk nu zo’n 3,5 jaar als BI-specialist bij het CIZ. Ik heb Biologie gestudeerd en daarna heb ik een master bio informatica en systeembiologie gedaan, dus meer een technische richting. Ik heb een tijdje in het onderzoek gewerkt, om vervolgens een BI-traneeship te volgen. De technische kant bleef me trekken en dit vond ik een fijne manier om kennis te maken met het vak. Ik wilde graag maatschappelijk relevant werk doen en zo kwam ik via het traineeship bij het CIZ terecht.’

Wat leuk! Kan je kort uitleggen wat je werk inhoudt?

‘Als BI-specialist verzamel je allerlei gegevens die beschikbaar zijn binnen CIZ. Dat zijn gegevens over bijvoorbeeld het aantal aanvragen dat er binnenkomt en hoe snel die worden verwerkt. Maar ook financiële gegevens voor onze financiële afdeling of gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek. Die data probeer je als het ware aan elkaar te knopen om inzicht te geven hoe we ervoor staan. Dat doen we voor interne partijen - bijvoorbeeld teamcoaches - maar ook voor externe partijen zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om verantwoording af te leggen. Je werk beslaat zowel het binnenhalen van data als het verwerken ervan en samenbrengen tot rapporten. Dus het kan behoorlijk breed en afwisselend werk zijn! Het is gebruikelijk om eerst een wat meer functionele rol te hebben binnen ons team. Dan krijg je wat meer een idee van wat het CIZ doet en waar we het voor doen. Je realiseert je dan echt dat het over cliënten gaat. Daarna ben ik meer de technische kant op gegaan. Dan ga je meer data aan elkaar koppelen. Verder stappen we dit jaar over naar een nieuw zaaksysteem, dus dat zijn we druk aan het voorbereiden. Dat houdt in dat er allerlei data moet worden gemigreerd van het ene naar het andere systeem zodat de rapportages zoveel mogelijk door kunnen lopen. Dus dat is een leuke uitdaging waar we hard aan werken!’

En hebben jullie binnen het team dan een taakverdeling?

‘Jazeker, we hebben twee BI-teams en één Research-team. Het ene BI-team is daarbij meer op de techniek gericht en de ander meer op de rapportage. Rapportages vanuit BI-teams geven vooral inzicht in wat er de afgelopen weken of maanden is gebeurd; hoeveel aanvragen komen er binnen en dergelijke. Research kan daarentegen echt jaren terugkijken en ook juist voorspellingen naar de toekomst doen. En meer die diepere verbanden leggen. Binnen die teams werken we vaak in koppels aan bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het ontsluiten van een nieuwe databron of het hermodelleren van een tabel. Dat doen we zodat we elkaar kunnen reviewen en zo nodig overnemen. Daarnaast hebben we nog bepaalde projecten waarbij je kunt aansluiten. Zo ben ik aangesloten bij het project CIZ-digitaliseert. We kijken als organisatie naar oplossingen hoe we ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat de langdurige zorg beschikbaar blijft voor de mensen die het hardst nodig hebben, onder andere door digitalisering. Ik ben blij dat ik in mijn werk een steentje kan bijdragen aan dit hogere doel!’

Hoe ziet een werkdag er voor jou dan ongeveer uit?

'We beginnen iedere dag met een stand-up. Dan lopen we onze taken door; wat moet er gebeuren en wat gaat iedereen doen vandaag? Soms blijf je met een paar mensen hangen om iets verder af te stemmen. Vervolgens gaan we echt aan het werk. Dan ga ik aan de slag in SQL, het programma waarmee we met de data puzzelen. Meestal heb je daarnaast nog overleg met een van je stakeholders, bijvoorbeeld iemand van onze afdeling CIO. Je bespreekt dan hoe de ontwikkelingen zijn, of alles loopt zoals verwacht en of er nog iets moet wijzigen. Daarnaast hebben we ook nog binnen ons eigen team overleggen, bijvoorbeeld ter kennisdeling of over projecten waaraan we werken. Je bent vooral veel met je buddy aan de slag en waar nodig betrek je het team.’

En wat vind je zo leuk aan je werk?

‘Ik vind het leukst aan mijn werk dat ik iets efficiënter of logischer kan maken. Het is dus echt puzzelen. Zo kun je bijvoorbeeld data ophalen in 3 stappen in plaats van 5. Daarnaast vind ik het fijn om in een team te werken. Toen ik elders werkte, zat ik meer op mijn eigen eilandje. Bij het CIZ kun je altijd terecht bij een collega. Je hebt elke keer een andere buddy waarmee je aan bepaalde onderwerpen werkt. En je kunt naast je dagelijks werk ook nog aanhaken bij bepaalde projecten.’

Wat leuk! En hoe is het contact met je collega’s?

‘Ons team bestaat uit ongeveer 25 collega’s. Het contact is goed, ondanks dat we allemaal vrij veel thuiswerken. We zijn nu meestal op dinsdag en donderdag met ons team op het kantoor in Utrecht te vinden. En we weten elkaar ook altijd online wel te vinden. Chatten of bellen, maar net wat handig is. Dan kun je gelijk even je scherm delen en met elkaar meekijken. Op kantoor kunnen we makkelijk teambreed dingen overleggen en is het prettig om weer met iedereen bij elkaar te zitten. Ik vind de afwisseling van op kantoor en thuiswerken heel fijn.’

Waarom is het leuk om juist bij het CIZ BI-specialist te zijn?

‘Ik merkte al heel erg bij mijn sollicitatie; dat iedereen aardig is en dat veel mensen vanuit dezelfde motivatie bij het CIZ werken. Je voelt dat we in de zorghoek zitten, elkaar allemaal willen helpen en voor elkaar willen klaarstaan. Je merkt het dus echt in de werkcultuur en sfeer terug. De data waarmee je werkt, gaan daarnaast over de aanvragen en cliëntgegevens. Je bent je bewust van het feit dat de data gaan over personen, cliënten die zorg nodig hebben. Dat is inherent aan het werk. Dus daar ga je met respect mee om en dat maakt het werk extra interessant.’