Een baan met eigenaarschap

Man zittend achter laptop

Het verhaal van Casper

Casper is 31 jaar, woont in Utrecht en werkt nu ruim 1 jaar als medisch adviseur bij het CIZ. ‘Hiervoor ben ik 4 jaar bezig geweest met mijn promotieonderzoek bij het AMC. Daar ben ik nog steeds mee bezig naast mijn baan als medisch adviseur bij het CIZ. Ik was op zoek naar een baan die mij ruimte gaf om te promoveren en heb die baan gevonden!’

‘Ik heb bewust de keuze gemaakt om niet te gaan werken in de individuele gezondheidszorg. Specialist worden vereist een commitment aan een bepaalde levensstijl. Ook miste ik daarin het eigenaarschap over het werk. Bij het CIZ heb je meer vrijheid over je tijd en agenda. Ook is er meer bewegingsruimte om ook met vakgerelateerde onderdelen van en naast mijn functie bezig te zijn. Zo denk ik bijvoorbeeld ook mee op het beleidsmatige vlak. Over hoe we het aantal cliëntdossiers in de verschillende regio’s kunnen verdelen en dit goed kunnen monitoren.’

Meedenken met collega’s

‘Inmiddels werken we al lange tijd voornamelijk thuis vanwege de coronacrisis. Toch ervaar ik ook nu het contact met collega’s als prettig. Als we wel op kantoor werken, werken we niet in een afgesloten kantoorruimte, maar samen in een open ruimte. Het even naar elkaar toe kunnen lopen (of via beeldbellen) om met andere medisch adviseurs over een dossier te overleggen, maakt het werk wel écht leuker. Ook het meedenken en sparren met onderzoekers en beoordelaars is een goede manier om contact te hebben met collega’s. Bijvoorbeeld bij vragen als: ‘hoe zie jij de invloed van deze diagnose op de ontwikkelcapaciteiten?’ Omdat ik bezig ben met beleidsmatige projecten, heb ik ook contact met andere collega’s, zoals onze data-analisten. Dat levert mij waardevolle kennis op die niet per se gerelateerd is aan mijn eigen vakgebied, maar die ik in de individuele gezondheidszorg niet had opgedaan.’

Kennis en contact binnen zorgdomeinen

‘De kern van mijn werk is het schrijven van een medisch advies. Vooral de complexere dossiers zijn interessant om in te duiken. Dan overleg ik vaak met een mede-medisch adviseur en de beoordelaar of onderzoeker. Direct contact met de cliënt heb ik niet, maar wel met verschillende zorgverleners. Door het contact met zorgverleners uit verschillende domeinen, krijg je een veel beter beeld hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Door mijn werk krijg ik niet alleen inzicht in de Wlz, maar bijvoorbeeld ook in de Wmo en de Jeugdwet. Ik besef nu hoe goed de zorg in Nederland eigenlijk is georganiseerd. Door die kennis van het zorglandschap, kun je mensen ook verder helpen als ze geen Wlz-zorg kunnen krijgen. Of signaleren wanneer cliënten tussen wal en schip vallen.’

Ontwikkelmogelijkheden

‘Toen ik net bij het CIZ kwam werken, was er nog geen specifieke doorgroeimogelijkheid. Dat komt deels ook omdat er geen medisch management is. Inmiddels is er de mogelijkheid om via het CIZ de specialisatie Sociale Geneeskunde (Beleid & Advies) te volgen. Dat is mogelijk iets wat ik op termijn zou willen doen. Voor nu ben ik nog druk met het afronden van mijn proefschrift. Dat kost naast de 4 dagen dat ik bij het CIZ werk, ook nog vrij veel tijd. Het is fijn dat het Fit voor het werk-budget de mogelijkheid biedt om hier extra tijd voor op te nemen. Zodat ik naast deze afronding en mijn baan ook nog tijd heb voor leuke dingen in mijn eigen tijd: zoals sporten en muziek.’