Over het CIZ

Wie heeft er recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dat onderzoekt het CIZ. Ook kijken wij of niet vrijwillige opname nodig is. Dat doen we vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd). Tot slot adviseren wij de SVB over dubbele kinderbijslag bij kinderen die intensieve zorg nodig hebben.

Twee vrouwen en een man aan tafel

Enthousiast geworden? Bekijk onze vacatures en solliciteer direct

Vrouw belt met mobiele telefoon