Waarom werken als Juridisch zorgmedewerker Wzd bij het CIZ?

Veelzijdige werkzaamheden

Uitdagend

Kennis over de wet en zorg

Vanuit het belang van de cliënt werken

Vrouw met tablet en kat

Als Juridisch zorgmedewerker voor de Wet zorg en dwang (Wzd) ben je bezig met de rechterlijke machtiging en inbewaringstelling. Hierbij moet je het verzoekschrift voor een voortzetting inbewaringstelling of een verzoek tot rechterlijke machtiging goed moet kunnen onderbouwen.  

Belang van de cliënt

Je moet in het belang van de cliënt kunnen denken en daarbij de Wet zorg en dwang niet uit het oog verliezen. De rechtbanken vertrouwen op onze juridische- en medische expertise.

Ieder verzoek is anders

Het werk is uitdagend en ieder verzoek is weer anders waardoor je steeds met nieuwe casussen te maken hebt. De werkzaamheden zijn veelzijdig. Naast het schrijven van verzoekschriften, heb je contact met zorgaanbieders. En je bent verantwoordelijk voor een complete documentatie. Overleg met de medisch adviseur vindt regelmatig plaats om samen tot het beste resultaat te komen. 

Veelzijdig team

We zijn een landelijk team met allemaal een andere achtergrond. Collega’s met een zorgachtergrond die zich goed kunnen verplaatsen in de situatie. Die kennis is weer heel waardevol voor je collega’s die wél een juridische maar geen zorgachtergrond hebben. We vullen elkaar goed aan. We werken hybride, maar zijn ook vaak op kantoor te vinden omdat we het belangrijk vinden om elkaar te blijven zien. Het is een gezellig team waar een nieuwe collega mag rekenen op een warm welkom én een gedegen inwerktraject!