Waarom werken bij Bezwaar en Beroep bij het CIZ?

Lever een maatschappelijke bijdrage

Een uitdagende baan

Afwisselend werk

Zelfstandig

Meerdere mensen aan tafel tijdens overleg

Als juridisch medewerker bij de afdeling Bezwaar en Beroep ben je bezig met de heroverweging van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt. Voor de Wlz maar ook de Dubbele Kinderbijslag. De doelgroep is breed: van jong tot oud en alle grondslagen.  

Zorginhoudelijke beoordeling 

Nadat je hebt bepaald of een bezwaar voldoet aan de eisen van de wet, wordt een bezwaar inhoudelijk in behandeling genomen. Je gaat het gesprek aan en vraagt extra informatie op. Bijvoorbeeld door een telefonisch onderzoek of huisbezoek. Als het nodig is, betrek je een medisch adviseur van het CIZ. De zorginhoudelijke beoordeling staat meer op de voorgrond dan het juridische aspect.   

Begrijpelijke taal  

Uiteindelijk kom je tot een standpunt (Wlz) of voorgenomen advies in bezwaar (Dubbele Kinderbijslag). Er kan dan een hoorzitting volgen: telefonisch of mondeling. Na het doorlopen van de bezwaarprocedure neem je een beslissing op het bezwaar of breng je definitief advies uit. Dit besluit of advies motiveer je duidelijk en in begrijpelijk taal op papier.  

Het team Bezwaar en Beroep is een landelijk team dat verdeeld is in 4 regioteams: Zwolle, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam.   Ieder regioteam bestaat uit juridisch medewerkers, medisch adviseurs en juristen.  Naast het doen van een algehele heroverweging hebben de meeste juridisch medewerkers ook aandachtsgebieden, zoals: kwaliteit, kwantiteit of privacy.