Waarom werken bij Inkoop bij het CIZ?

Uitdagend en inspirerend vakgebied 

Flexibiliteit

Afwisselende baan  

Zelfstandig

Man achter laptop schrijft iets op

Verantwoord en verstandig inkopen. Daar zijn wij van. We adviseren bij het afsluiten van inkoopcontracten en het onderhandelen met leveranciers. 

Eerste aanspreekpunt 

Bij een inkoopbehoefte zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt om te bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn. Daardoor hebben we veel contact met collega’s van allerlei afdelingen. Maar ook met elkaar. We sparren regelmatig want we zijn qua ervaring een heel divers team en we leren graag van elkaar.   

Aanbestedingen 

Als overheidsorganisatie is het CIZ gebonden aan de Aanbestedingswet. Dat betekent dat we adviseren over  Meervoudig Onderhandse en Europese aanbestedingen deze ook begeleiden. We maken daarbij gebruik van  aanbestedingsteams waarin naast inkopers ook andere stakeholders vertegenwoordigd zijn.   

Beleid sprekend maken 

Naast het adviseren over en begeleiden van aanbestedingen zijn we als Team Inkoop tot slot verantwoordelijk  voor het ontwikkelen van het inkoop- aanbestedings- en contractmanagementbeleid én proberen we de naleving  daarvan op een aansprekende manier te stimuleren.