Waarom werken bij Financieel bij het CIZ?

Sturen op financiële koers

Afwisselend werk

Veel eigen verantwoordelijkheid

Lever een maatschappelijke bijdrage

Meerdere mensen in vergaderzaal

Binnen de afdeling Control houden we de financiële koers van het CIZ in de gaten. We stellen ieder jaar een begroting op. En stemmen deze af met onze opdrachtgevers (VWS en SZW). Tijdens het jaar rapporteren we over de voortgang. We maken financiële vooruitzichten, voor het lopende jaar en de verdere toekomst.   

Afwisselend werk  

Iedere Controller heeft zijn eigen werkgebied. Meestal ben je verantwoordelijk voor één onderdeel van de P&C-cyclus (begroting, interne maandrapportage, externe kwartaalrapportage, prognose of jaarrekening). Of je bent bij dit onderwerp betrokken als buddy. Bij alle grote onderwerpen werken we met een buddy. Je hebt dus altijd een collega om mee te sparren.  

Samenwerkingspartner 

Je hebt ook altijd een afdeling waarvoor je de financiële “steun en toeverlaat” bent. Dit kan een stafafdeling zijn, maar ook een uitvoeringsregio. We zijn ook altijd betrokken bij de grote projecten die spelen in de organisatie. Zo krijg je van veel onderwerpen die spelen in de organisatie iets mee.