Waarom werken bij team Dubbele Kinderbijslag bij het CIZ?

Eigen regie

Afwisseling in casussen

Overleg met collega's en zorgprofessionals

Meerdere mensen achter een computer op kantoor

Een groot en dynamisch team houdt zich bezig met de aanvragen voor Dubbele Kinderbijslag. We zijn continu in beweging en op zoek naar hoe we slimmer en beter kunnen werken. 

Maatwerk 

Het werk is afwisselend. Elke casus is anders en vraagt om maatwerk. Het beoordelen van de aanvragen doe je door informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld uit verslaglegging en gesprekken met ouders of zorgprofessionals. Deze informatie toetsen wij aan een wettelijk beoordelingskader om tot een passend advies te komen.    

Divers team 

Het team bestaat uit collega’s met veel verschillende achtergronden. Iedereen heeft op zijn eigen manier interesse in en/of kennis van zorgintensieve kinderen. We hebben dagelijks contact met elkaar om te overleggen. We werken hybride maar plannen ook vaste kantoordagen.